Repertoire van toen

Als eerste werd er altijd een zwaar drama gespeeld waarbij flink gehuild kon worden: hoe meer natte zakdoeken, hoe meer succes. Na de pauze werd er dan nog een vrolijk blijspelltje gespeeld zodat de mensen tot vrolijk naar huis gingen.
Enkele titels van stukken van vroeger:
“Eert U vader en moeder”, “Onschuld zegepraald”, “De plichtvergeten vader” en “De dertiende klokslag”. Dit waren allemaal zware drama`s.
Ook mochten er in die tijd geen dames en heren tegelijk naar een uitvoering.
`s Middags werd er gespeeld voor de dames en `s avonds voor de heren.
Na enkele jaren in het café van Bet de Bakker gespeeld te hebben, ging men naar het café van Toon Bartelen.
Vanaf 1923 speelde men in café Wed. P. v. Terheiden. Hiervan is nog een programma in het archief van Onderling Kunstgenot aanwezig.
Men speelde eerst een drama in vier bedrijven en daarna een komische voordracht.
Tot slot nog een blijspel van èèn bedrijf, muzikaal opgeluisterd door piano en viool.
De prijs voor een avond toneelplezier was toen al 50 cent + 10 cent plaatsbespreking.